Samordnad tillgång till skyddsutrustning

Socialstyrelsen och länsstyrelserna arbetar tillsammans för att kartlägga behovet och säkerställa tillgången av skyddsutrustning.

Länsstyrelsen har uppdraget att bistå Socialstyrelsen i arbetet att samordna kommunernas lägesbilder och behov av skyddsutrustning och sjukvårdsmaterial i länet. Samordningen innebär att Länsstyrelsen ska samla in underlag, bedöma läget och skapa en plattform för behovsstyrd fördelning av skyddsutrustning mellan kommunerna i länet.

Kontakt