Samordnad tillgång till skyddsutrustning

Med anledning av bristen på skyddsutrustning och sjukvårdsmaterial i landet arbetar nu Socialstyrelsen och länsstyrelserna tillsammans för att kartlägga behovet och säkerställa tillgången.

Länsstyrelsen har uppdraget att bistå Socialstyrelsen i arbetet att samordna kommunernas lägesbilder och behov av skyddsutrustning och sjukvårdsmaterial i länet. Samordningen innebär att Länsstyrelsen ska samla in underlag, bedöma läget och skapa en plattform för behovsstyrd fördelning av skyddsutrustning mellan kommunerna i länet.

För uppdraget har en arbetsgrupp bildats. Arbetsgruppen arbetar med att:

  • Se över kommunernas behov
  • Inventera tillgångar i länet
  • Samordna med regionen, kommunerna och Socialstyrelsen
  • Bedömning och mäkling av behov.

Kontakt