Sammanställning av hjälp och stöd som finns att tillgå i Kronobergs län med anledning av covid-19

Länsstyrelsen har tagit fram en sammanställning som ska vara en hjälp för olika aktörer att snabbt få en överblick över vad som finns att tillgå i länet med anledning av Covid-19. Det kan exempelvis vara värdefullt om man sitter i en telefonjour och behöver hänvisa vidare till annan typ av aktivitet, hjälp eller stöd.

Sammanställningen kan såklart också användas av dig som själv söker hjälp eller stöd.

Vi samlar kontinuerligt information om olika typer av verksamhet och hur kontakt kan tas. Det ska inte ses som ett fullständigt dokument utan det är en sammanställning som bygger på den information som inrapporteras till Länsstyrelsen och kommer kontinuerligt att fyllas på. Uppdatering sker en gång per månad.

Har du tips om andra verksamheter eller om du hittar något som inte stämmer, tar vi gärna emot det via kronoberg.tillsammans@lansstyrelsen.se.

Sammanställning av hjälp och stöd som finns att tillgå i Kronobergs län, maj 2021PDF

Information och stöd till företag

Information till dig som företagare

Kontakt