Kommunicera på andra språk

Har du eller din organisation ett behov av att kommunicera med människor som har andra modersmål än svenska? Här finns samlad information på olika språk om smittspridning och hur du skyddar dig själv och andra mot covid-19.

Information på andra språk

Översättningar om tillsyn enligt covid-19-lagen

Folkhälsomyndigheten

Information på 24 språk om hur man skyddar sig själv och andra från smittspridning. Här finns även information på minoritetsspråken.

Skydda dig och andra från smittspridning på olika språk (Folkhälsomyndigheten) Länk till annan webbplats.

Krisinformation.se

Krisinformation.se har samlat länkar till myndigheternas information på 25 olika språk om covid-19 och hur man skyddar sig från smittspridning.

Andra språk/other languages (Krisinformation.se) Länk till annan webbplats.

Region Stockholms telefonlinje med information på andra språk

Ring för att få svar på allmänna frågor om coronaviruset på sitt eget språk.

Telefonlinje om corona för personer med migrationsbakgrund Länk till annan webbplats.

Informationssverige.se

På informationssverige.se finns filmer på olika språk med information om covid-19. Sidan uppdateras kontinuerligt med nya språk och nya ämnen.

Filmer (informationssverige.se) Länk till annan webbplats.

Myndigheten för stöd till trossamfund

Myndigheten för stöd till trossamfund har inspelade filmer där ledare för olika trossamfund berättar om viruset på nio olika språk.

Trossamfundsledare talar om covid-19 (Myndigheten för stöd till trossamfund) Länk till annan webbplats.

Kontakt