Information till företagare med anledning av coronaviruset

Storgatan i Växjö.

Här hittar du länkar och samlad information med anledning av coronapandemin som kan vara bra att känna till för dig som företagare.

Länsstyrelsens roll och arbete

Situationen kring coronapandemin innebär påfrestningar för många företag i Kronobergs län. För att underlätta för företagen har landshövdingen beslutat att vidta följande tillfälliga åtgärder:

 • Tillfälliga rabatter för fasta hyreskostnader i utsatta branscher.

 • Pröva möjligheten för företag att avvakta med avgifter för tillstånd och tillsyn.
  Om du önskar avvakta med en avgift som ska betalas in till Länsstyrelsen, kontakta din handläggare eller ring Länsstyrelsens växel, telefon 010-223 70 00. Du kan också skicka e-post till kronoberg@lansstyrelsen.se

 • Skjuta på tillsynsbesök och kontroller så långt möjligt.
  Dock ska kontroller i livsmedelskedjan och kontroller som är en förutsättning för utbetalningar av jordbrukarstöd till livsmedelsproducenter prioriteras. Kontakta din handläggare på Länsstyrelsen om du har ett besök inbokat som du önskar skjuta på.

 • Ha en dialog med företag om hantering av pågående tillstånds- och tillsynsärenden, om till exempel arbetet med en ansökan ska pausas.
  Kontakta din handläggare om det är aktuellt för din del.

 • Informera företag om möjligheten att söka anstånd om förlängd tid att lämna in miljörapporter med fyra veckor.
  Om du önskar söka anstånd, kontakta din ordinarie handläggare eller skicka e-post till miljoskydd.kronoberg@lansstyrelsen.se
 • Snabbare betalning från länsstyrelsen till leverantörer och dialog med leverantörer om betalningar.
  För dialog om betalning från Länsstyrelsen, kontakta den som gjort beställningen eller skicka e-post till ekonomi.kronoberg@lansstyrelsen.se

 • Prioritera och tidigarelägga utbetalningar av företagsstöd.
 • Prioriterar utbetalningar av jordbrukarstöd till länets livsmedelsproducenter.

 • Prioritera utbetalningar av energi- och bostadsstöd.

 • Informera entreprenörer om att vi fortsätter vår ordinarie verksamhet och beställda entreprenader så långt möjligt.

 • Be entreprenörer att höra av sig så snart de av någon anledning får problem att leverera.

 • Säkerställa tydlig och tillgänglig information till företag.
  Vi uppdaterar vår hemsida med information till företag.

 • Föra en kontinuerlig dialog med företag och näringslivets aktörer om ytterligare åtgärder för att underlätta för företag.
  Länsstyrelsen samverkar med Region Kronoberg, Arbetsförmedlingen och andra myndigheter.

Omsättningsstöd

Det finns omsättningsstöd till enskilda näringsidkare och handelsbolag som drabbats hårt ekonomiskt av coronapandemin.

Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare

Omsättningsstöd till handelsbolag

Regeringens åtgärder för företagare

På regeringens webbsida för företagare finns information om de åtgärder som regeringen vidtagit för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av virusutbrottet:

För företagare med anledning av covid-19 Länk till annan webbplats.

Information från andra myndigheter

Tillväxtverket

Tillväxtverket har information om korttidsarbete, en åtgärd som syftar till att drabbade företag ska kunna behålla sin personal och växla upp snabbt igen när läget vänder.

Information om korttidsarbete Länk till annan webbplats.

Skatteverket

Regeringen har tagit fram ett nytt lagförslag som ger näringsidkare med betalningssvårigheter en möjlighet att ansöka om anstånd för betalningar av avdragen skatt, arbetsgivaravgifter och mervärdesskatt. Mer information om vad som gäller finns på Skatteverkets webbplats.

Information om anstånd med skattebetalning Länk till annan webbplats.

Försäkringskassan

Regeringen har föreslagit att karensavdraget slopas tillfälligt, att kravet på läkarintyg under den första delen av en sjukskrivning slopas och att staten tar över alla sjuklönekostnader under april och maj.

Coronaviruset - det här gäller (Försäkringskassan) Länk till annan webbplats.

Almi

Är du i behov av finansiering kan du ansöka om lån hos Almi. Om du redan har lån finns det möjlighet att söka anstånd med amorteringar.

Almis information med anledning av coronaviruset Länk till annan webbplats.

Sveriges riksbank

För att undvika att livskraftiga företag slås ut till följd av spridningen av covid-19 har Riksbankens direktion fattat beslut om att låna ut upp till 500 miljarder kronor till företagen via bankerna.

Mer information om Riksbankens beslut Länk till annan webbplats.

Jordbruksverket

Jordbruksverket har samlat frågor och svar om sjukdomen covid-19 som berör Jordbruksverkets verksamhet.

Frågor och svar hos Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen har samlat information om personalomställning med anledning av coronaviruset.

Arbetsförmedlingen.se Länk till annan webbplats.

Arbetsmiljöverket

Just nu är coronaviruset, covid-19, en risk i många arbetsmiljöer och du som arbetsgivare behöver undersöka och bedöma hur denna risk ser ut i just din verksamhet.

Information om systematiskt arbetsmiljöarbete och riskbedömning Länk till annan webbplats.

Kontakt