Information till dig som möter barn och unga

Många barn och unga påverkas av informationen om covid-19 och en förändrad vardag. För vissa barn innebär mer tid hemma också en ökad otrygghet. Här samlar vi information och länkar till dig som möter barn och unga.

Prata med barn och unga om covid-19

Covid-19 kan väcka mycket tankar, känslor och oro hos barn. Nedan finns en sammanställning med länkar till organisationer med särskild expertis på barn och unga och deras tips på hur du kan prata med dem om covid-19.

Barnens rätt i samhället

Tips och råd till vuxna om att trygga, lugna och stärka barnets känsla av kontroll.

Att prata med barn om coronaviruset (Barnens rätt i samhället) Länk till annan webbplats.

Rädda Barnen

Psykologer på Rädda Barnens Centrum för stöd och behandling ger sin syn på hur du som vuxen kan prata med barn om Coronaviruset och det som händer i samhället just nu.

Så pratar du med barn om coronaviruset Länk till annan webbplats.

Rädda Barnens barnpsykologer ger råd till barn och vuxna om hur man får den förändrade vardagen att fungera och hur man minskar oron i samband med corona.

Tips och råd om corona (Rädda barnen) Länk till annan webbplats.

Kontakt