Sammanställning av hjälp och stöd i Kronobergs län med anledning av covid-19

Länsstyrelsen har under pandemin tagit fram en sammanställning för att aktörer och privatpersoner snabbt ska få en överblick över vilket stöd som finns att tillgå i länet med anledning av covid-19. Då behovet av stöd minskat uppdateras inte längre listan och vi tackar alla aktörer som har bidragit till sammanställningen. I fortsättningen hänvisar vi till kommuner och aktörers ordinarie verksamhet.

 

Information och stöd till företag

Information till dig som företagare

Kontakt