Sammanställd information om covid-19

Texten Coronavirus-covid-19 på gråvit bakgrund

Länsstyrelsen i Kronobergs län arbetar tillsammans med kommunerna, Region Kronoberg och andra organisationer för att hantera spridningen av covid-19. Här samlar vi vår information med anledning av covid-19.

Uppdaterad: 25 februari 2021

Råd efter sportlovsveckan, vecka 9 i Kronobergs län

För att undvika risk för ökad smittspridning efter sportlovet rekommenderar smittskyddsläkaren Christian Blomkvist att gymnasieskolor i Kronobergs län i så stor utsträckning som möjligt bedriver distansundervisning veckan efter sportlovet, det vill säga under vecka 9.

Även i årskurs 8 och 9 på högstadieskolorna bör man om möjligt bedriva distansundervisning under vecka 9.

Vuxna vidta försiktighet

Viktigt är även att vuxna som varit ledig under sportlovet och träffat nya kontakter är försiktiga, till exempel genom att arbeta hemifrån om möjligt och hålla avstånd.

Hela nyheten om råd efter sportlovet, Region Kronoberglänk till annan webbplats

Gällande råd och restriktioner för att minska smittspridningen

Skärpta nationella restriktioner förlängs

Det finns ett fortsatt behov av att säkerställa att åtgärder vidtas för att bromsa spridningen av sjukdomen covid-19.

Regeringen höll presskonferens den 24 februari där de tillkännagav ytterligare åtgärder för att hindra smittspridningen.länk till annan webbplats

På regeringens presskonferens onsdag den 24 februari meddelade regeringen att de förlänger nationella restriktionerna.

 • Alkoholförsäljning är förbjuden efter klockan 20 till och med den 28 februari.
 • Folkhälsomyndigheten rekommenderar munskydd tillsvidare i kollektivtrafiken klockan 07.00-09.00 och 16.00-18.00.
 • Alla som kan ska jobba hemma. Detta gäller inom stat, regioner, kommun och privat till och med den 31 maj.
 • Gymnasieskolor kan kombinera fjärr- eller distansundervisning med viss närundervisning. Gymnasiesärskolan är undantagen.
 • Alla kultur- och fritidsverksamheter som inte är nödvändiga ska fortsatt vara stängda. Offentliga aktörer ska erbjuda idrotts-, fritids-, och kulturaktiviteter för barn och unga födda 2002 och senare, såväl utomhus som inomhus.

Förlängning av nationella restriktioner på regeringens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar

Från och med den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning.

 • Stanna hemma vid symtom
 • Begränsa nya nära kontakter
 • Hålla avstånd till andra och undvika platser med trängsel
 • Resa på ett så smittsäkert sätt som möjligt
 • Arbeta hemifrån så ofta du kan
 • Hålla en god handhygien
 • Vara försiktig när du besöker personer som är 70+ eller tillhör en riskgrupp

Ta del av de skärpta nationella föreskrifterna och allmänna råden på Folkhälsomyndighetens webbplats. länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Den tillfälliga Pandemilagen

Enligt den tillfälliga covid-19-lagen kan regeringen och myndigheter införa begränsningar för verksamheter avseende

 • allmänna sammankomster och offentliga tillställningar
 • platser för fritids- eller kulturverksamhet
 • handelsplatser
 • kollektivtrafik och inrikes flygtrafik
 • användning eller upplåtelse av platser för privata sammankomster.

Den tillfälliga covid-19-lagen upphör att gälla den sista september 2021.

Mer information om den tillfälliga Pandemilagen på regeringens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tillsyn av den tillfälliga Pandemilagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information till företagare

Vi har samlat information till dig som företagare med anledning av coronapandemin som kan vara bra att känna till.

Regeringen har beslutat om en tillfällig rabatt för fasta hyreskostnader i utsatta branscher. Länsstyrelsen kommer att handlägga stödet som söks av hyresvärden i efterhand. Stödet går att söka till och med den 31 augusti.

Samlad information till företagare

Nationella beslut från regeringen

Alla beslut som regeringen fattar hittar du på Regeringskansliets webbplats:

Regeringens beslut och initiativ med anledning av nya coronaviruset (Regeringskansliet)länk till annan webbplats

Ansvariga myndigheters information

Vid större händelser finns det risk att ryktesspridning uppstår. Tänk källkritiskt och vänd dig till ansvariga myndigheter för bekräftad och säkerställd information. Här har vi samlat länkar till ansvariga myndigheter.

Folkhälsomyndigheten

Nationellt är Folkhälsomyndigheten ansvarig för frågor som rör smittskydd. På deras webbplats finns information om viruset och smittspridning.

Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats

Region Kronoberg

Regionalt är Region Kronoberg ansvarig för smittskyddsfrågor. 1177 Vårdguiden har information om coronaviruset, symptom på sjukdomen samt var en vänder sig vid symptom.

1177 vårdguidenlänk till annan webbplats

Utrikesdepartementet

UD (Utrikesdepartementet) har information om reserekommendationer.

UDlänk till annan webbplats

Krisinformation.se

Krisinformation.se förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga i samband med en kris eller allvarlig händelse.

Krisinformation.selänk till annan webbplats

Polismyndigheten

Polismyndigheten ansvarar för att beslutet efterlevs om att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar har max 50 personer. Den som anordnar en allmän sammankomst eller offentlig tillställning söker tillstånd hos polisen.

Polismyndighetenlänk till annan webbplats

Tillväxtverket och Verksamt

På Tillväxtverkets hemsida och Verksamts hemsida hittar du information och stöd till dig som företagare.

Tillväxtverketlänk till annan webbplats

Verksamtlänk till annan webbplats

Kontakt