Sammanställd information om covid-19

Texten Coronavirus-covid-19 på gråvit bakgrund

Länsstyrelsen i Kronobergs län arbetar tillsammans med kommunerna, Region Kronoberg och andra organisationer för att hantera spridningen av covid-19. Här samlar vi vår information med anledning av covid-19.

Efterlevnad av rekommendationer för sommaraktiviteter

Länsstyrelserna har fått i uppdrag av regeringen att följa hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd för inrikesresor och sommaraktiviteter efterlevs. Syftet med uppdraget är att regeringen löpande ska få regionala uppdateringar av efterlevnaden för att kunna vidta nödvändiga åtgärder om det finns indikationer på en ökad smittspridning i landet.

Efterlevnad av rekommendationer för sommaraktiviteterlänk till annan webbplats

Information till företagare

Vi har samlat information till dig som företagare med anledning av coronapandemin som kan vara bra att känna till.

Regeringen har beslutat om en tillfällig rabatt för fasta hyreskostnader i utsatta branscher. Länsstyrelsen kommer att handlägga stödet som söks av hyresvärden i efterhand. Stödet går att söka till och med den 31 augusti.

Samlad information till företagare

Nationella beslut från regeringen

Alla beslut som regeringen fattar hittar du på Regeringskansliets webbplats:

Regeringens beslut och initiativ med anledning av nya coronaviruset (Regeringskansliet)länk till annan webbplats

Ansvariga myndigheters information

Vid större händelser finns det risk att ryktesspridning uppstår. Tänk källkritiskt och vänd dig till ansvariga myndigheter för bekräftad och säkerställd information. Här har vi samlat länkar till ansvariga myndigheter.

Folkhälsomyndigheten

Nationellt är Folkhälsomyndigheten ansvarig för frågor som rör smittskydd. På deras webbplats finns information om viruset och smittspridning.

Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats


Region Kronoberg


Regionalt är Region Kronoberg ansvarig för smittskyddsfrågor. 1177 Vårdguiden har information om coronaviruset, symptom på sjukdomen samt var en vänder sig vid symptom.

1177 vårdguidenlänk till annan webbplatsUtrikesdepartementet

UD (Utrikesdepartementet) har information om reserekommendationer.

UDlänk till annan webbplats

Krisinformation.se

Krisinformation.se förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga i samband med en kris eller allvarlig händelse.
Krisinformation.selänk till annan webbplats

Polismyndigheten

Polismyndigheten ansvarar för att beslutet efterlevs om att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar har max 50 personer. Den som anordnar en allmän sammankomst eller offentlig tillställning söker tillstånd hos polisen.

Polismyndighetenlänk till annan webbplats

Tillväxtverket och Verksamt

På Tillväxtverkets hemsida och Verksamts hemsida hittar du information och stöd till dig som företagare.

Tillväxtverketlänk till annan webbplats
Verksamtlänk till annan webbplats

Kontakt