Sammanställd information om covid-19

Texten Coronavirus-covid-19 på gråvit bakgrund

Länsstyrelsen i Kronobergs län arbetar tillsammans med kommunerna, Region Kronoberg och andra organisationer för att hantera spridningen av covid-19. Här samlar vi vår information med anledning av covid-19.

Uppdaterad: 1 juli 2021

Gällande råd och restriktioner för att minska smittspridningen

Nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar

Från och med den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning.

Folkhälsomyndigheten har från den 16 juni förlängt de allmänna råden om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 till och med den 30 september.

 • Personligt ansvar
 • Testa dig och stanna hemma även vid milda symtom
 • Umgås på ett smittsäkert sätt
 • Hålla avstånd till andra och undvika platser med trängsel
 • Res smittsäkert
 • Arbeta hemifrån så ofta du kan
 • Hålla en god handhygien

Även vaccinerade individer rekommenderas att följa ovanstående råd och rekommendationer.

Ta del av de nationella allmänna råden och rekommendationerna, Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ändringar från och med den 15 juli

Den kvadratmeterbegränsning som styrt hur många personer som samtidigt får vistas på en viss plats, till exempel en butik, ett gym, en nöjespark eller djurpark tas bort. Verksamheterna måste fortfarande vidta åtgärder för att undvika trängsel och sällskap ska ha möjlighet att hålla avstånd till varandra. Ansvaret för att detta följs ligger både hos verksamheten och den enskilde individen.

Storleken på sällskap som har anvisade sittplatser på en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning, till exempel en fotbollsmatch, höjs från fyra till åtta personer. Detta gäller både inom- och utomhus. Sällskapet ska fortfarande kunna hålla ett avstånd om minst 1 meter till andra sällskap. Dessutom tas råden om hur exempelvis nöjesparker bör placera sällskap i åkattraktioner bort. Besökare ska dock fortsatt kunna hålla avstånd och trängsel ska kunna undvikas.

Regeringen har även beslutat att passagerarbegränsningar i långväga kollektivtrafik tas bort, och att kommunernas möjlighet att besluta om vistelseförbud på särskilt angivna platser upphävs.

Deltagartak som gäller från och med den 1 juli

Från och med den 1 juli får antalet deltagare som samtidigt besöker en allmän sammankomst eller en offentligt tillställning högst uppgå till:

 • 50 deltagare om sammankomsten eller tillställningen anordnas inomhus utan anvisad sittplats.
 • 300 deltagare om sammankomsten eller tillställningen anordnas inomhus och deltagarna anvisas en sittplats.
 • 600 deltagare om sammankomsten eller tillställningen anordnas utomhus utan anvisad sittplats.
 • 3 000 deltagare om sammankomsten eller tillställningen anordnas utomhus och deltagarna anvisas en sittplats.
 • 900 idrottsutövare får samtidigt befinna sig i start- och målområdet vid idrottstävlingar utomhus i form av motionslopp eller liknande. Vid sådana tillställningar får i stället antalet idrottsutövare som samtidigt befinner sig i start- och målområdet sammanlagt uppgå till högst 900. Detsamma gäller andra idrottstävlingar utomhus som allmänheten kan delta i som utövare och som huvudsakligen genomförs i eller på vatten, i skog och mark eller på väg.
 • 1 800 deltagare får delta vid demonstrationer utomhus.

Vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus utan anvisad plats utgår beräkning av antal personer från 10 kvadratmeter per person. Utomhus utan anvisad plats gäller 5 kvadratmeter per person. Med anvisad sittplats gäller en meter till andra sällskap.

Se vad som gäller på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Utöver ovanstående maxantal ska anordnaren vidta övriga smittskyddsåtgärder enligt den tillfälliga covid-19-lagen.

Från och med den 1 juli tillåts uthyrning av lokaler, utrymmen och områden till privata sammankomster för högst:

 • 50 deltagare.

Den tillfälliga Pandemilagen

Enligt den tillfälliga covid-19-lagen kan regeringen och myndigheter införa begränsningar för verksamheter avseende:

 • allmänna sammankomster och offentliga tillställningar
 • platser för fritids- eller kulturverksamhet
 • handelsplatser
 • kollektivtrafik och inrikes flygtrafik
 • användning eller upplåtelse av platser för privata sammankomster.

Den tillfälliga covid-19-lagen upphör att gälla den sista september 2021.

Mer information om tillfälliga covid-19-lagen på regeringens hemsida Länk till annan webbplats.

Tillsyn av den tillfälliga Pandemilagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Intensifierad smittspårning när deltavarianten ökar i länet

Nya testresultat visar att förekomsten av deltavarianten av coronaviruset (tidigare kallad den indiska mutationen) har ökat markant. Region Kronoberg inför därför förändrad smittspårning gällande hushållskontakter och nära kontakter i enighet med nya nationella riktlinjer.

Tidigare har nära kontakter och hushållskontakter undantagits från smittspårning tre veckor efter första dosen. Detta ändras nu till att nära kontakter och hushållskontakter också ska smittspåras fram till två veckor efter andra vaccindosen.

Eftersom deltavarianten är mer smittsam är det ännu viktigare att fortsätta följa rekommendationerna för att minska smittspridning, att hålla avstånd, hålla god handhygien och stanna hemma vid minsta symtom.

En vaccinerad person betraktas ha ett gott skydd mot deltavarianten två veckor efter den andra vaccindosen.

För den enskilde är det fortfarande samma rekommendationer som gäller för att skydda sig mot deltavarianten.

Information till företagare

Vi har samlat information till dig som företagare med anledning av coronapandemin som kan vara bra att känna till.

Regeringen har beslutat om en tillfällig rabatt för fasta hyreskostnader i utsatta branscher. Länsstyrelsen kommer att handlägga stödet som söks av hyresvärden i efterhand. Stödet går att söka till och med den 31 augusti.

Samlad information till företagare

Nationella beslut från regeringen

Alla beslut som regeringen fattar hittar du på Regeringskansliets webbplats:

Regeringens beslut och initiativ med anledning av nya coronaviruset, Regeringskansliet Länk till annan webbplats.

Ansvariga myndigheters information

Vid större händelser finns det risk att ryktesspridning uppstår. Tänk källkritiskt och vänd dig till ansvariga myndigheter för bekräftad och säkerställd information. Här har vi samlat länkar till ansvariga myndigheter.

Folkhälsomyndigheten

Nationellt är Folkhälsomyndigheten ansvarig för frågor som rör smittskydd. På deras webbplats finns information om viruset och smittspridning.

Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

Region Kronoberg

Regionalt är Region Kronoberg ansvarig för smittskyddsfrågor. 1177 Vårdguiden har information om coronaviruset, symptom på sjukdomen samt var en vänder sig vid symptom.

1177 vårdguiden Länk till annan webbplats.

Utrikesdepartementet

UD (Utrikesdepartementet) har information om reserekommendationer.

UD Länk till annan webbplats.

Krisinformation.se

Krisinformation.se förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga i samband med en kris eller allvarlig händelse.

Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Polismyndigheten

Polismyndigheten ansvarar för att beslutet efterlevs om att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar har max 50 personer. Den som anordnar en allmän sammankomst eller offentlig tillställning söker tillstånd hos polisen.

Polismyndigheten Länk till annan webbplats.

Tillväxtverket och Verksamt

På Tillväxtverkets hemsida och Verksamts hemsida hittar du information och stöd till dig som företagare.

Tillväxtverket Länk till annan webbplats.

Verksamt Länk till annan webbplats.

Kontakt