Publiceringsdatum: 31 januari 2020

Hur bygger vi upp totalförsvaret i länet?

Podd om uppbyggnaden av totalförsvaret

Podd om uppbyggnaden av totalförsvaret

Hur bygger länet och länsstyrelsen upp totalförsvaret?

Lyssna till vikarierande landshövding Kristina Zetterström, beredskapsdirektör Max Hector och tidigare kommunikationschef Pia Mastenstrand när de lyfter aktuella frågor om uppbyggnaden av totalförsvaret.

Vi befinner oss i en fas av kunskapsuppbyggnad på flera nivåer i stora delar av samhället. Länsstyrelsen utvecklar en krigsorganisation internt som ska ha förmåga att hantera händelser om det råder höjd beredskap i landet.

Samverkan i länet inom nätverket Krissamverkan Kronoberg har breddats från krisberedskap- till totalförsvarsfrågor.

En del i uppbyggnaden av totalförsvaret är den stora Totalförsvarsövning 2020
(TFÖ 2020) som pågår i Kronobergs län och hela Sverige.

Det är några av de delar som tas upp i podden som du kan lyssna till här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

*Krissamverkan Kronoberg

Kontakt