Anmäl bristande djurhållning

Misstänker du att ett djur vansköts eller far illa ska du kontakta länsstyrelsen. Du kan göra en anonym anmälan om du vill. Om situationen är akut och det inte går att nå oss ska du kontakta polisen.

Kontakt Djurskydd

Djurskyddstelefon: 010 223 76 00
Måndag 13:00 - 15:00
Tisdag - torsdag 9:30 - 12:00, 13:00 - 15:00
Fredag 9:30 - 12:00, 13:00 - 14:00

E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se

Tänk på att du inte kan vara anonym om du anmäler via e-post.

Kontakt