• Det råder eldningsförbud i Kronobergs län från och med klockan 12 den 24 juni 2022.   Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County. Im Moment gibt es in der ganzen Provinz Kronoberg ein Feuerverbot.

Current warning messages in Kronoberg CountyRight now, there are several warning messages in the county. Read more about them on SMHI's website.

Other languages

Här hittar du information om Länsstyrelsen på andra språk.

English

Here you will find information on the County Administrative Board in English.

Minoritetsspråk

Här kan du läsa om Länsstyrelsen på Sveriges minoritetsspråk.

Contact