Bostadsmarknadsanalys 2024 - Kronobergs län

Bostadsmarknadsanalys 2024 - Kronobergs län, ger en lägesbild över länets bostadsmarknad och bostadsförsörjning. Analysen utgår från de svar som länets åtta kommuner lämnat i Boverkets bostadsmarknadsenkät, med kommunernas bedömningar av läget på bostadsmarknaden. Aktuell statistik från Statistiska Centralbyrån och påverkan från omvärlden ger en aktuell beskrivning och analys av bostadsmarknadsläget i länet. Även i år finns kommunernas svar på bostadsmarknadsenkätens samtliga frågor sammanställda i en separat bilaga, en rapport som kan läsas fristående från bostadsmarknadsanalysen.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2024
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Boende
  • Samhälle
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=127&context=54

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss