Regional årlig uppföljning av miljömålen 2023 Kronobergs län

En redovisning av de viktigaste åtgärderna samt bedömningar av tillståndet för miljökvalitetsmålen i länet ur ett regionalt perspektiv till år 2030. Detta är vår rapportering till Naturvårdsverket enligt Länsstyrelsens instruktion (6§) och den utgör den ekologiska eller miljömässiga dimensionen av Agenda 2030. För Levande skogar har Skogsstyrelsens distrikt Kronoberg gjort redovisningen och bedömningen. I Kronobergs län är trenden positiv för miljömålen Frisk luft och Ett rikt odlingslandskap, som bedöms vara nära att nås till 2030. Den förnybara energiproduktionen från sol och vind ökar kraftigt. Det finns fortsatt stora utmaningar i omställningen till en hållbar livsstil.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2023
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Miljömål

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=95&context=54

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss