Miljöövervakning som underlag till miljömålsuppföljning - Analysrapport från ett RUS-projekt

I arbetet med de svenska miljömålen behövs underlag, både för att kunna göra bedömningar av miljömålen och att följa utvecklingen över tid. Miljöövervakningsdata är i många fall grunden för bedömningarna. RUS, Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet, svarar för länsstyrelsegemensamma uppgifter och samordning mellan olika berörda parter i miljömålssystemet, inklusive nationella myndigheter och kommuner. Det innebär uppgifter inom hela miljömålsuppdraget, såväl uppföljning som mål- och åtgärdsarbete. RUS styrgrupp beslutade i februari 2022 om att avsätta medel för ett projekt med syftet att förenkla och förbättra användningen av miljöövervakningsdata i miljömålsuppföljningen. Denna rapport är en sammanställning av vad som har kommit fram under projektets gång.

Om publikationen

Publiceringsår:
2023
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Miljö
  • Miljömål
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=84&context=54

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss