Aktuella varningsmeddelanden i Kronobergs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Fornvårdsstrategi för Kronobergs län

Fornvårdsstrategins mål är att ett urval vårdade fornlämningar, väl spridda i länet, är tillgängliga och speglar länets historia. Strategin ska ge mål och riktlinjer för hur fornvården i länet ska bedrivas och bli långsiktigt hållbar. En viktig förutsättning är samverkan med olika aktörer. Ett större engagemang ger kunskap och förståelse för fornlämningarna i länet. Vår förhoppning är att på så vis öka kunskapen men även arbeta med platsutveckling för att småskaliga besöksmål lockar både turisten och den bofasta som vill lära mer om platsernas historia. Till strategin hör en arbetsplan.

Om publikationen

Publiceringsår:
2023
Publikationstyp:
Strategi

Ämnen:

  • Fornlämningar
  • Kulturmiljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=76&context=54

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss