Byggnadsminnesstrategi för Kronobergs län 2023–2033

Länsstyrelsen antog länets nya byggnadsminnesstrategi den 22 mars och den kommer att gälla i 10 år. Strategins målsättning är bland annat att bredda urvalet av byggnadsminnen för att ge en mer heltäckande bild av Kronobergs historia. Byggnadsminnesskyddet är det starkaste lagskydd bebyggelse kan få. Tanken med skyddet är att de kulturhistoriska värdena hos miljöerna ska bevaras för all framtid, så att även kommande generationer ska kunna förstå sin samtid och sin historia. Urvalet av byggnadsminnen ska spegla samhällsutvecklingen, betydelsefulla händelser och historiska brytpunkter i länets historia genom en mångfald av kulturmiljöer. Utöver byggnader och bebyggelsemiljöer kan även parker, trädgårdar eller andra anläggningar skyddas som byggnadsminne.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2023
Publikationstyp:
Strategi

Ämnen:

  • Kulturmiljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=64&context=54

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss