Risk för skogsbrand i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kronobergs miljömål 2021–2030

Detta miljömålsdokument är indelat i fyra temaområden: landskap, livsmiljöer, klimat och energi samt konsumtion. Inom dessa temaområden har sedan dokumentet en indelning som följer de 11 mål och 42 delmål som ingår i Kronobergs miljömål. För varje regionalt mål redovisas hur mål på global, EU och nationell nivå hänger samman med det regionala målet. På motsvarande sätt visas även hur det regionala målet hänger samman med åtgärdsinriktade program eller strategier på EU, nationell och regional nivå. De regionala miljömålen och dess delmål utvecklas sedan med en bedömning av miljömålsläget, en bakgrund och motivering till målet, hur det följs upp och vilka aktörer som kan bidra till att målet kan uppnås.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=48&context=54

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss