Bostadsmarknadsanalys 2022 – Kronobergs län

Länsstyrelsen har som uppdrag att bidra till att uppnå regeringens mål för bostadspolitiken. I arbetet ingår bland annat att årligen ta fram en regional bostadsmarknadsanalys. Bostadsmarknadsanalysen syftar till att ge en övergripande bild av bostadsmarknaden i länet; behov och efterfrågan av bostäder, marknadsförutsättningar, bostäder för särskilda grupper och bostadsbyggande. Rapporten baseras till stor del på kommunernas svar i Boverkets Bostadsmarknadsenkät (BME) och statistik från Statistiska Centralbyrån.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Boende

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=37&context=54

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss