Stoppa spridningen av invasiva främmande arter i våra vatten

Invasiva arter är de främmande arter som introducerats av människan och som sprider sig av egen kraft. Dessa arter kan konkurrera ut inhemska växter och djur eller sprida smittor och utgör ett hot mot våra ekosystem. Läs och lär dig att känna igen invasiva växter och djur som finns i våra vatten. Hjälp till genom att ha uppsikt och rapportera in dina fynd.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2021
Publikationstyp:
Annan

Nyckelord:

  • Invasiva arter
  • Vatten

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=G_2021__2&context=54