Regional årlig uppföljning av miljökvalitetsmålen 2021 i Kronobergs län

Mycket bra miljöarbete görs i Kronobergs län. Miljömålen är Sveriges system för att följa upp hur miljöarbetet går. Det är också den miljömässiga eller ekonomiska dimensionen av Agenda 2030. I rapporten har Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen redovisat åtgärder som görs för att nå miljömålen och beskrivit tillståndet i miljön per miljökvalitetsmål i den årliga redovisningen som har skickats in från länet. Rapporten innehåller också en bedömning av hur det går att nå målen till 2030, samt om utvecklingen är positiv, neutral eller negativ. Åtgärderna bidrar till frisk luft, minskad klimatpåverkan, minskad övergödning av vattendragen, förbättrade möjligheter till friluftsliv, och mycket, mycket mer.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2021
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Så mår miljön
  • Vårt uppdrag

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=7&context=54

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss