• Det råder eldningsförbud i Kronobergs län från och med klockan 12 den 23 maj 2024. Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County. Im Moment gibt es in der ganzen Provinz Kronoberg ein Feuerverbot.

Risk för skogsbrand i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Hohults by – kulturmiljö av riksintresse

Hohults by med omgivande landskap visar på en väl bevarad radby i ett för det småländska höglandet typiskt odlingslandskap. Man kan se spår efter röjningsarbeten som har pågått sedan bronsålder och framåt i tid. Här finns småflikiga åkrar, odlingsrösen och stenmurar och ett ängslandskap med hamlade träd och ängslador. På plats kan man uppleva hur ett odlingslandskap vuxit fram och förändrats i det småländska skogslandskapet. Hohults by är en unik och värdefull miljö, där landskapets historia fortfarande går att se och uppleva. Därför är den av nationellt intresse. Att gå längs bygatan ger en känsla av att förflyttas till det gamla bondesverige. På andra sidan Alsterån är man inne i det moderna industrisamhället.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2020
Publikationstyp:
Annan

Ämnen:

  • Kulturmiljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=G_2020__1&context=54

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss