Gemensamma arbetsmetoder vid omfattande transportinfrastrukturinvesteringar

Denna rapport utgör länsstyrelsernas redovisning av uppdraget som gavs av regeringen i oktober 2019. Rapporten ger förslag på gemensamma arbetsmetoder vid omfattande transportinfrastrukturinvesteringar. Utgångspunkt har varit länsstyrelsernas erfarenheter av tidigare genomförda investeringsprojekt. I uppdraget ingick även att vid behov lämna förslag till bemyndiganden och författningsändringar.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2020
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Infrastruktur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=G_2020__6&context=54