Ängsfruktodlingar kring Åsnen – kulturmiljö av riksintresse

Den folkliga fruktodlingen har längre tradition i Urshult än på många andra håll i landet. Den magra och steniga marken, med en stor andel betes- och ängsmark i relation till brukad åker, innebar att de som levde i området var tvungna att hitta många olika sätt att leva av jorden. Den rika förekomsten av vildapel gjorde det möjligt att skapa ytterligare ett användningsområde för ängsmarken utöver slåtter och bete. Man ympade vildaplar med kulturäpplen som gav mer användbar frukt. Vilda aplar flyttades in i lövängarna och ympades när de blivit tillräckligt stora. Än idag finns traditionella ängsfruktodlingar bevarade på flera gårdar i trakten. De är unika och av nationellt intresse, och hela området är sedan 2015 en kulturmiljö av riksintresse.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2020
Publikationstyp:
Annan

Ämnen:

  • Kulturmiljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=G_2020__3&context=54

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss