Utredning av en eventuell utvidgning av kulturreservatet komministerbostället Råshult

I denna rapport redovisas de kulturhistoriska och biologiska värden som ligger till grund för och motiverar en utökning av kulturreservatet Komministerbostället Råshult. En utökning av kulturreservatet har varit ett önskemål av stiftelsen för Linnés Råshult sedan de köpt in en fastighet som var till försäljning i byn. Älmhults kommun äger numera också en av fastigheterna. Länsstyrelsen tog beslut år 2016 att inventera angränsande fastigheter till kulturreservatet för att utreda om det finns så höga kulturvärden att en utökning kan motiveras. De inventeringar som genomförts visar att det finns höga kultur- och naturvärden och som motiverar ett skydd och därmed en utökning av kulturreservatet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2019
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Kulturreservat

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=G_2019__14&context=54

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss