Aktuella varningsmeddelanden i Kronobergs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Uppföljning av orangefläckig brunbagge i Kronobergs län 2018

Naturvårdsverket har givit i uppdrag åt Länsstyrelserna att upprätta åtgärdsprogram närmare 200 hotade arter och naturtyper (ÅGP). Dessa åtgärdsprogram är ett verktyg för att uppnå det av riksdagen beslutade miljökvalitetsmålet ”Ett rikt växt- och djurliv”. Åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper bidrar även till att uppnå ”Aichimål 12” inom Konventionen för biologisk mångfald som handlar om att senast år 2020 ha förbättrat hotade arters bevarandestatus samt mål 15, delmål 15.5 i de globala målen för hållbar utveckling om att hejda förlusten av biologisk mångfald och senast år 2020 skydda och förebygga utrotning av hotade arter.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2018
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=G_2018__3&context=54

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss