Sammanfattande redogörelse för Kronobergs län 2018, reviderad version

Länsstyrelsen tar här fram en sammanfattande redogörelse avseende statliga och mellankommunala intressen, för hela Kronobergs län. Förhoppningen är att kommunernas arbete med översiktsplaneringen ska underlättas genom att information som berör översiktsplaneringen finns samlad och lättillgänglig. I arbetet med redogörelsen har Samhällsutvecklingsenheten, Miljövårdsenheten och Landsbygdsenheten deltagit och redogörelsen innehåller även information från andra statliga myndigheter.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2018
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=G_2018__20&context=54

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss