Regional årlig uppföljning av miljömålen år 2017

Regionala miljömål 2013–2020 i Kronobergs län kompletterar de nationella preciseringarna. I Kronobergs län beslutade Länsstyrelsen 2002 och dåvarande Skogsvårdsstyrelsen 2004 (för Levande skogar) om den första uppsättningen regionala miljömål. Den andra uppsättningen regionala delmål gällde 2007–2010 och förlängdes att gälla tills nya regionala mål hade beslutats. Regeringen beslutade i april 2012 om preciseringar till miljökvalitetsmålen. Den 8 januari 2013 fattade Länsstyrelsen beslut om den tredje uppsättningen Regionala miljömål för 2013–2020 för Kronobergs län. Uppföljningen av målen visar att vi har mycket kvar att göra.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2018
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Miljö
  • Miljömål

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=G_2018__17&context=54

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss