Rapport årlig uppföljning miljömål 2018

Svårigheterna med att nå uppställda miljömål är ett problem inte bara på global och nationell nivå, utan återspeglas även regionalt. Av de miljökvalitetsmål som bedöms i Kronobergs län kommer tio inte att vara uppfyllda år 2020, trots många bra åtgärder av såväl offentliga organisationer som företag, föreningar och privatpersoner. Den bedömningen gör Länsstyrelsen i sin årliga rapport. Länsstyrelsens uppgift är att samordna och stödja arbetet med de 14 mål som länet berörs av. Som grund för arbetet finns Regionala miljömål 2013-2020 i Kronobergs län, som konkretiserar de nationella miljökvalitetsmålen. Exempel på de elva miljömålen är: Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag, God bebyggd miljö, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap, Ett rikt växt- och djurliv och Frisk luft.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2018
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Miljömål
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=G_2018__4&context=54

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss