Höga flöden i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Rapport årlig uppföljning miljömål 2018

Svårigheterna med att nå uppställda miljömål är ett problem inte bara på global och nationell nivå, utan återspeglas även regionalt. Av de miljökvalitetsmål som bedöms i Kronobergs län kommer tio inte att vara uppfyllda år 2020, trots många bra åtgärder av såväl offentliga organisationer som företag, föreningar och privatpersoner. Den bedömningen gör Länsstyrelsen i sin årliga rapport. Länsstyrelsens uppgift är att samordna och stödja arbetet med de 14 mål som länet berörs av. Som grund för arbetet finns Regionala miljömål 2013-2020 i Kronobergs län, som konkretiserar de nationella miljökvalitetsmålen. Exempel på de elva miljömålen är: Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag, God bebyggd miljö, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap, Ett rikt växt- och djurliv och Frisk luft.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2018
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Miljömål
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=G_2018__4&context=54

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss