Vattenanknutna kulturmiljöer vid Mörrumsån

Rapporten har tagits fram för att öka kunskapen kring kulturmiljöer nära vattendrag. De många verksamheterna längs Mörrumsån har skapat unika miljöer av varierande funktion och ålder. Detta har givit ett mångfacetterat och representativt kulturlandskap med historiskt djup och hög dignitet. Mörrumsåns huvudfåra är utpekat som särskilt värdefullt vattendrag enligt Riksantikvarieämbetet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2016
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Kulturmiljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=G_2016__16&context=54