• Det råder eldningsförbud i Kronobergs län från och med klockan 12 den 23 maj 2024. Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County. Im Moment gibt es in der ganzen Provinz Kronoberg ein Feuerverbot.

Risk för skogsbrand i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Landmolluskfaunan i Merhultskärret

På uppdrag av Länsstyrelsen i Kronobergs län har den hittills helt okända faunan av landlevande mollusker i Merhultskärret, Herråkra socken, Uppvidinge kommun inventerats. Kärret inventerades botaniskt 2008, som en del av Länsstyrelsens rikkärrsinventering (Darell 2009). Det är klassat som nyckelbiotop, och anges vara ”unikt i Kronobergs län” i ovan nämnda rikkärrsrapport. Området är beläget ca 50-200 m ONO-NNO om Merhults gårdar och den flacka, centrala delen som genomkorsas av en bäck, har huvudsakligen karaktär av fattig-medelrik kärr. I de mycket flacka V-VSV-sluttningarna i O-delen finns ett flertal mineralrika källor översilar sluttningen, vilken har utpräglad rikkärrskaraktär med mycket rik kärlväxts- och mossflora.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2016
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=G_2016_08&context=54

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss