Kulturmiljöstrategi för Kronobergs län 2016-2020

Denna strategi tar sin utgångspunkt i de nya nationella kulturmiljömålen, som ställer nya krav på kulturmiljöarbetets inriktning. I den nya kulturpolitiken lyfts kulturmiljön fram som en viktig resurs för en hållbar samhällsutveckling. En utmaning är att kulturmiljöarbetet tangerar många olika verksamheter. En förutsättning för framgång är därför samverkan, både mellan olika samhällsintressen och över geografiska områden. Förväntningarna är att strategin realiseras och att resultaten blir synliga i länets kulturmiljöarbete.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2016
Publikationstyp:
Strategi

Nyckelord:

  • Kulturmiljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=G_2016__32&context=54