Inventering av död ved för svartoxe

I det åtgärdsprogram som skrevs 2010 av Länsstyrelsen i Kronobergs län, på uppdrag av Naturvårdsverket, anges att en inventeringsmanual för grova lågor bör skrivas. Avsikten med att skriva en inventeringsmanualen var inte enbart att hitta en metod som skulle kunna användas för att inventera substrat för svartoxe utan att förstöra substratet utan också I 2006 gjordes en studie av död ved i Siggaboda Naturreservat och en preliminär rapport skrevs. Siggaboda Naturreservat är ett av Kronobergs två fyndlokaler för svartoxe. Rapporten fokuserar på olika former av linjekorsnings/transektinventeringar och innehåller en studie av olika sätt att kvalitativt bestämma rötstatus hos lågor.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2016
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=G_2016_04&context=54