Huvudstudie Bolmen Rapport 2016

NIRAS har på uppdrag av Sveriges Geologiska Undersökning utfört en undersökning motsvarande del av huvudstudie vid Bolmens före detta sågverksområde i Ljungby kommun. Uppdraget har omfattat en miljöteknisk markundersökning i två steg avseende föroreningssituationen i mark, grund- och ytvatten, samt sediment. Uppdraget har också omfattat en fördjupad riskbedömning av miljö- och hälsoeffekter, inkluderande beräkning av platsspecifika riktvärden, bedömning av åtgärdsbehovet, samt en översiktlig utredning av åtgärdsmöjligheterna. Riskbedömningen har även utökats med en fördjupad hälsoriskbedömning avseende dioxiner i jord, vilken utförts av WSP som underkonsult.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2016
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=G_2016__22&context=54