Fallstudier - tre dioxinförorenade områden

I den här bilagan till PM:et ”Erfarenhetsåterföring dioxinförorenade sågverksområden - kan fördjupad riskbedömning leda till effektivare åtgärder?” beskrivs det arbetssätt som använts i några av SGU:s utredningar av före detta sågverksområden med dioxinförorening. Tre fallstudier för att illustrera arbetssättet följer därefter.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2016
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=G_2016__27&context=54