Dädesjö - Fördjupad beskrivning av kulturmiljö av riksintresse

Dädesjö är ett av Växjö kommuns åtta riksintressen för kulturmiljövård. Miljön ligger på gränsen till det gamla folklandet Värends centralbygder, cirka 2,5 mil nordost om Växjö.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2016
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=G_2016__25&context=54