Borshult - Fördjupad beskrivning av kulturmiljö

Borshult utgör ett av Alvesta kommuns åtta riksintressen för kulturmiljövård. Området präglas av bymiljöns samlade gårdsbebyggelse vars placering och karaktär överensstämmer med förhållandena vid storskiftets genomförande år 1824, eventuellt är bebyggelseformationen ännu äldre. Även det omgivande odlingslandskapet går tillbaka till storskiftet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2016
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=G_2016__26&context=54