• Det råder eldningsförbud i Kronobergs län från och med klockan 12 den 23 maj 2024. Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County. Im Moment gibt es in der ganzen Provinz Kronoberg ein Feuerverbot.

Aktuella varningsmeddelanden i Kronobergs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Borshult - Fördjupad beskrivning av kulturmiljö

Borshult utgör ett av Alvesta kommuns åtta riksintressen för kulturmiljövård. Området präglas av bymiljöns samlade gårdsbebyggelse vars placering och karaktär överensstämmer med förhållandena vid storskiftets genomförande år 1824, eventuellt är bebyggelseformationen ännu äldre. Även det omgivande odlingslandskapet går tillbaka till storskiftet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2016
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=G_2016__26&context=54

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss