Risk för skogsbrand i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Trotteslöv-Össlöv-Fallnaveka - Fördjupad beskrivning av en kulturmiljö av riksintresse

Trotteslöv-Össlöv-Fallnaveka är ett av Ljungby kommuns åtta riksintressen för kulturmiljövården, och en av miljöerna längs den fornlämningsrika Lagadalen. Miljön omfattar tre byar belägna i den bördiga odlingsmarken kring Lagan samt ett tiotal gravfält, länets största skeppssättning och flera enskilda gravar, alla i rumsligt samband med bymiljöerna. Flera av gravfälten sträcker sig längs med den gamla Riksettan, andra ligger välexponerade på höjdsträckningar i landskapet eller sluttar ned mot Lagan. Bymiljöerna är i olika grad påverkade av 1800-talets skiftesreformer, men de ursprungliga bytomterna och deras samband med järnåldersgravfälten är fortsatt väl synliga.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2015
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Kulturmiljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=G_2015__1&context=54

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss