Toftaholm - Fördjupad beskrivning av en kulturmiljö av riksintresse

Toftaholm är ett av Ljungby kommuns åtta riksintressen för kulturmiljövården, och en av miljöerna längs den fornlämningsrika Lagadalen. Miljön ligger i Finnvedens gamla centralbygder, invid en kommunikationsmiljö med lång kontinuitet där sträckningar från såväl Lagastigen, gamla Riksettan och Riksettan är väl synliga. Riksintresset består av en herrgårdsmiljö med byggnader från 1700- 1900-tal med omkringliggande herrgårdslandskap och lämningar efter en befäst medeltida gård på Stenhusholmen strax invid Toftaholm. Inom riksintresset finns även lämningarna efter Tofta skans, uppförd 1657. Landskapet är mycket fornlämningsrikt och visar på en kontinuerlig bosättning från stenålder och framåt.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2015
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Kulturmiljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=G_2015__2&context=54

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss