Tjust - Fördjupad beskrivning av en kulturmiljö av riksintresse

Det bärande uttrycket i Tjust utgörs av fornlämningsmiljön vars sammansättning vittnar om bebyggelseutvecklingen under tusentals år. Byn har en rik kulturhistoria och bestod tidigt av ett antal gårdar som tillhörde biskoparna i Linköping respektive Växjö. En av dessa utgjorde huvudgård för en frälseman. Gårdarna låg under historisk tid på ett för regionen typiskt sätt spridda längs med kanten av inägomarken. I stort sett har bebyggelsen kvar dessa karaktärsdrag och landskapet utgör fortfarande ett öppet odlingslandskap. Fornlämningsmiljön ligger på en åsrygg, i skogsmark, och består av ett höggravfält, rösen, stensättningar, treuddar, resta stenar och fossil åkermark. Tjust drabbades hårt av stormarna Gudrun och Per, 2005 respektive 2006.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2015
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Kulturmiljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=G_2015__3&context=54

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss