Sävsjö - Fördjupad beskrivning av en kulturmiljö av riksintresse

Sävsjö är en av Uppvidinge kommuns två riksintressen för kulturmiljövården. Förutom riksintressena Sävsjö och Granhult, finns även utredningsområdet Hohult vilket föreslogs som nytt riksintresse år 2012. Riksintresset Sävsjö innehåller ett omfattande fossilt odlingslandskap. Miljön är ett ovanligt välbevarat exempel på en sammansatt och komplex odlingsstruktur från tiden innan det moderna jordbruket. I Sävsjös fossila åkermarker är det därför, tack vare säteribildningens effekter på landskapet, möjligt att se ett exempel på hur odlingslandskapen har sett ut över hela det sydsvenska höglandet fram till skiftesreformernas stora omdaning av odlingslandskapet. Miljön har utgjort ett viktigt studieobjekt för den agrarhistoriska forskningen.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2015
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Kulturmiljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=G_2015__4&context=54

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss