Råshult - Fördjupad beskrivning av en kulturmiljö av riksintresse

Råshult utgör ett av Älmhults kommun fyra riksintressen för kulturmiljövård. Området är främst förknippat med Carl von Linné som föddes i Råshult år 1707 och växte upp på prästgården i Stenbrohult, numera ett riksintresse. Miljön består bland annat av ett småskaligt odlingslandskap. Bebyggelsemiljön i Råshult präglas av tiden före lagaskiftets genomförande. Vidare finns ett sockencentrum med bebyggelse och odlingslandskap av 1800-talskaraktär och enstaka fornlämningsmiljöer. Råshult är ett riksintresse som berör andra riksintressen, bland annat friluftsliv och naturvård. Råshult berör även ett Natura 2000-område, samt ett naturreservat och ett kulturreservat. Råshult har även nominerats till världsarv, än har dock inget beslut fattats.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2015
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Kulturmiljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=G_2015__5&context=54

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss