• Det råder eldningsförbud i Kronobergs län från och med klockan 12 den 23 maj 2024. Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County. Im Moment gibt es in der ganzen Provinz Kronoberg ein Feuerverbot.

Aktuella varningsmeddelanden i Kronobergs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Horda-Ryd - Fördjupad beskrivning av en kulturmiljö av riksintresse

Horda-Ryd är ett av Alvesta kommuns åtta kulturmiljöer av riksintresse, av vilka de flesta kan anses belägna i Värends västra centralbygder. Det aktuella området ligger invid dess nordliga gräns där ortnamnen ger intrycket av att ha tillkommit under tidig medeltid eller sen järnålder, men där fornlämningsbilden vittnar om en bosättningshistoria som åtminstone går ner i bronsålder, troligen ännu längre tillbaka. Fornlämningsbilden karaktäriseras nämligen av ett ovanligt stort antal stora bronsåldersrösen och mycket omfattande arealer med röjningsrösen. De förhistoriska gravarna ligger dels i ren skogsmark tillsammans med odlingsrösena men även i dagens odlingslandskap.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2015
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Kulturmiljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=G_2015__12&context=54

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss