• Det råder eldningsförbud i Kronobergs län från och med klockan 12 den 23 maj 2024. Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County. Im Moment gibt es in der ganzen Provinz Kronoberg ein Feuerverbot.

Risk för skogsbrand i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Höö – Fördjupad beskrivning och analys av ett riksintresse för kulturmiljövården

Länsstyrelsen i Kronobergs län arbetar, sedan 2008, med att förbättra informationen kring länets kulturmiljöer av riksintresse. Höö är beläget i södra Kronoberg och utgör ett av Älmhults kommuns tre riksintressen för kulturmiljövård. Miljön utgör även del av naturreservat och förvaltningen av Höös odlingslandskap sker enligt den av länsstyrelsen fastslagna skötselplanen. Riksintresset Höö består av ett av länets bäst bevarade odlingslandskap som i stora drag visar på ett jordbruk som inte kommit att påverkats av den agrara revolutionen under 1800-talet. Viss rationalisering av jordbruket har dock skett på Höö. Men det som är utmärkande ur regional synpunkt, är att den agrara revolutionen och dess uttryck i landskapet har skett inom ramen för ett äldre odlingslandskap.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2015
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Kulturmiljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=G_2015__10&context=54

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss