• Det råder eldningsförbud i Kronobergs län från och med klockan 12 den 23 maj 2024. Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County. Im Moment gibt es in der ganzen Provinz Kronoberg ein Feuerverbot.

Risk för skogsbrand i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Hallsjö - Fördjupad beskrivning av en kulturmiljö av riksintresse

Hallsjö är ett av Ljungby kommuns åtta riksintressen för kulturmiljövården, och en av miljöerna längs den fornlämningsrika Lagadalen. Riksintresset består av en sammansatt fornlämningsmiljö med flera höggravfält från yngre järnålder, ett något äldre och mer varierat gravfält, samt två enskilda högar och en övergiven kyrkoruin. Gravfälten och kyrkan är placerade i högt läge, sluttandes ned mot och väl synliga från landsvägen, den gamla Riksettan, vars sträckning troligen har anor från förhistorisk tid. Hallsjö är, vid sidan av Kånna och Hamneda (Ljungby kommun), ett av de medeltida sockencentrum längs Lagan där sambandet mellan järnåldersbebyggelsen och kyrkan är väl synligt och där kontinuiteten från äldre järnålder och in i historisk tid därför är läsbar i dagens landskap.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2015
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Kulturmiljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=G_2015__13&context=54

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss