Aktuella vädervarningar i Kronobergs länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Hallsjö - Fördjupad beskrivning av en kulturmiljö av riksintresse

Hallsjö är ett av Ljungby kommuns åtta riksintressen för kulturmiljövården, och en av miljöerna längs den fornlämningsrika Lagadalen. Riksintresset består av en sammansatt fornlämningsmiljö med flera höggravfält från yngre järnålder, ett något äldre och mer varierat gravfält, samt två enskilda högar och en övergiven kyrkoruin. Gravfälten och kyrkan är placerade i högt läge, sluttandes ned mot och väl synliga från landsvägen, den gamla Riksettan, vars sträckning troligen har anor från förhistorisk tid. Hallsjö är, vid sidan av Kånna och Hamneda (Ljungby kommun), ett av de medeltida sockencentrum längs Lagan där sambandet mellan järnåldersbebyggelsen och kyrkan är väl synligt och där kontinuiteten från äldre järnålder och in i historisk tid därför är läsbar i dagens landskap.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2015
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Kulturmiljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=G_2015__13&context=54