Bolmsö kyrkby - Fördjupad beskrivning av en kulturmiljö av riksintresse

Bolmsö kyrkby ligger på den nordvästra delen av ön. Här har samma goda förutsättningar funnits att bedriva jordbruk på isälvssediment som på den östra sidan. Följaktligen fanns även här en eller flera bosättningar under förhistorisk tid, företrädesvis under yngre järnåldern. Detta vittnar ett sjuttiotal gravanläggningar på ett antal gravfält om, liksom resultaten från arkeologiska undersökningar vid kyrkan. Att kyrkan anlades på en avsides plats på Bolmsö förklaras av att socknen också omfattade betydande delar på västra fastlandet och att den naturligaste överfarten dit låg vid det som utvecklades till kyrkby.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2015
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Kulturmiljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=G_2015__14&context=54

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss