Risk för skogsbrand i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Verksamhetsberättelse och nyckeltalsredovisning för kalkning i Kronobergs län för budgetåret 2013

Året 2013 var ovanligt torrt med drygt 20 % mindre nederbörd än normalt. Detta avspeglade sig som låga flöden i vattendragen. Av planerade 10 400 ton spreds endast 7 578 ton kalk i sjöar och vattendrag under 2013. Detta är den lägsta årliga kalkmängd som spridits sedan mitten av 1980-talet. Framförallt är det kalkdoserarna som spridit mindre kalk än normalt, ca 50 % mindre än beräknat. Förklaringen heter ”flödesstyrning”. Vid låga flöden går det ut mindre kalk än vid högre dito. Totalkostnaden uppgick till ca 8,9 Mkr, vilket motsvarar 1 175 kr/ton spridd kalk. Av nämnda kostnad täcktes ca 7,6 mkr (85 %) med statliga bidrag. Resterande ca 1,3 mkr stod länets kommuner för.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2014
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Miljö
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=G_2014_13&context=54

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss