• Det råder eldningsförbud i Kronobergs län från och med klockan 12 den 23 maj 2024. Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County. Im Moment gibt es in der ganzen Provinz Kronoberg ein Feuerverbot.

Risk för skogsbrand i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Regionala bilder

Länsstyrelsen har gjort en sammanställning av regionala bilder som underlag till såväl Länsstyrelsens arbete med landsbygdsutveckling som till Regionförbundet södra Smålands arbete med en Regional utvecklingsstrategi och kommunernas arbete med den översiktliga planeringen. De regionala bilderna syftar till att visa på länets förutsättningar och tillstånd samt utvecklingstrender. Bilderna visar även på befintliga strukturer och samband i ett regionalt perspektiv. Detta underlag utgör en bilaga till Länsstyrelsens sammanfattande redogörelse till kommunen inför en aktualitetsprövning av översiktsplanen. Syftet är att bidra till det regionala perspektivet och en omvärldsanalys samt kunna stärka mellankommunal samverkan.

Om publikationen

Publiceringsår:
2014
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Landskapsvård
  • Miljö
  • Samhälle
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=G_2014_16&context=54

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss