Risk för skogsbrand i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kulturmiljöer av riksintresse - intervjuundersökning 2013

Länsstyrelsens arbete med fördjupningar av kunskap och beskrivningar för kulturmiljöer av riksintressen har pågått med varierande intensitet sedan 2006. Arbetet har bedrivits utifrån från en modell som bygger dialog mellan stat och kommun. Från länsstyrelsens sida har syftet varit att tydliggöra och vinna gehör för riksintressenas värden och därmed uppnå en samsyn om de frågor som aktualiseras i samband med planering och lovgivning. Kommunerna har erhållit ett planeringsunderlag som bättre kan ligga till grund för det praktiska arbetet och för kommunikationen av områdenas värden med kommuninnevånare och andra. I flera fall har beskrivningarna lett till att intresset för områdena ökat och värden som man tidigare varit anonyma har kunna lyftas fram.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2014
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Kulturmiljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=G_2014_02&context=54

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss