Inventering av insekter och ängssvampar på torrängsmiljöer i Uppvidinge och nordöstra Växjö kommun 2007-2008

Inventeringen av insekter utfördes främst under sommaren 2007 med start i början av juni, den mycket tidiga våren och den sena inventeringsstarten gör att många vårflygande arter saknas. Dock gjordes en fältdag i maj 2008. Inventeringen utfördes genom direkt observation eller håvning, inga fällor användes. Ängssvamparna inventerades med mellan två och fem besök per lokal under höstarna 2007 och 2008, koordinater togs ut för rödlistade arter med en GPS. Inventeringen fokuserar på torrängsmiljöer i Uppvidinge och nordöstra Växjö.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2014
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Djur
  • Växter
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=G_2014_24&context=54