• Det råder eldningsförbud i Kronobergs län från och med klockan 12 den 23 maj 2024. Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County. Im Moment gibt es in der ganzen Provinz Kronoberg ein Feuerverbot.

Risk för skogsbrand i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Inventering av fladdermöss i Kronobergs län 2003-2009

Under åren 2003 till 2009 har fladdermöss inventerats på 170 lokaler i Kronobergs län. Resultaten visar att länet är artrikt med 14, sannolikt 15, funna fladdermusarter och att det förekommer flera mycket art- och individrika lokaler. Under inventeringen har flera mycket ovanliga arter påträffats och vissa mönster framträder var länets mest värdefulla fladdermusmarker finns. I särklass hittills har området kring Åsunden och strax söder om Växjö varit. Flera herrgårds- och gårdsmiljöer i detta område är mycket artrika. Flera välbevarade odlingslandskap på andra håll i länet är också av mycket stort värde.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2014
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=G_2014_23&context=54

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss