Årsredovisning 2014

Att bedriva en kärnverksamhet av hög kvalitet är grundbulten i Länsstyrelsens uppdrag att främja länets utveckling. I vårt dagliga arbete med tillsyn, handläggning och beslut kommer vi i kontakt med länets invånare och aktörer i deras vardag. Det är i mötet med dem vi bygger upp en kompetens och kännedom om länets förutsättningar och behov. Det råder inga tvivel om att vår unika position med att främja länets utveckling blir allt tydligare. Vår övertygelse att vara den närvarande myndigheten som lyssnar, ser länets behov och jobbar sektorsövergripande genom dialog och samhandling ligger i tiden. Flera av de utmaningar länet står inför är både komplexa och omfattande.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2014
Publikationstyp:
Annan

Nyckelord:

  • Organisation
  • Vårt uppdrag

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=G_2014__1&context=54